Príhovor - začiatok školského roka 2019 / 2020

51146-FOR-ARTICLE

Vážení rodičia, milí žiaci, študenti a ctená verejnosť!


2. september je neodmysliteľný čas, kedy sa otvárajú brány škôl a vyzváňajú 


Aj u nás sa DOMČEK – centrum voľného času otvára, a otvorí ho naša hlavná cena → zlatý kľúčik, ktorý môže vyhrať jeden zo záujemcov – možno to budeš práve TY! , stačí splniť podmienky na zaradenie do súťaže. Termín vylosovania bude dňa 3.9.2019 o 10,00 hod. No môžu sa tešiť aj ďalší dvaja  výhercovia, ktorí získajú tiež hodnotné a zaujímavé ceny.


Ďalším prekvapením, na ktoré sa môžu naši účastníci  krúžkov (žiaci ZŠ a SŠ) tešiť sú vynovené priestory vo veľkej zrkadlovej sále, novej učebni PC a výtvarnej techniky, zriadenie šatní a úložných priestorov, čitateľský a herný kútik vo vestibule, ako aj na ponuku nových krúžkov. Spomeniem z nich napr. krúžok:  Zdravo-hravo, „ ... správnou nohou“, Malí divadelníci a Gymnastiku.


Pre ženy ponúkame kluby: JUMP UP!, Mohendžodaro a Kalanetiku.


Taktiež sme zaodeli do nových šiat našu webovú stránku a stránku facebooku, kde sú informácie prehľadnejšie. Tu sa rodičia a účastníci krúžkov môžu dozvedieť viac aj o svojom vybranom krúžku, ako i o aktualitách a podujatiach, ktoré budeme organizovať.


Zmeny sa týkajú aj organizácii krúžkov. Tieto sme z predchádzajúcich dvoch oblastí rozčlenili do piatich oblastí: spoločensko-vednej, kultúrno-estetickej, pracovno-technickej, telovýchovno-turistickej a športovej. Každá oblasť má svojho koordinátora, ktorý bude usmerňovať vedúcich krúžkov vo svojej zverenej oblasti a užšie spolupracovať s riaditeľstvom CVČ.


Posledná zmena sa týka komunikácie s rodičmi, a to - Chceli by sme dať možnosť rodičom sa vyjadriť k činnostiam jednotlivých krúžkov a dostávať tak od nich podnety a návrhy, ktoré by mohli smerovať k ich zlepšeniu a skvalitneniu činností. Uvítame preto stretnutie s rodičmi na Rodičovskom združení (RZŠ) a boli by sme radi, keby sa títo postupne stretávali po jednotlivých oblastiach (v prípade väčších formácii prerozdeliť sa do častí podľa usmernenia koordinátorov). 


Návrhy na častosť, termín a program stretnutia prosíme posielať na e-mail CVČ: domcekcvc@gmail.com alebo na t.č. : 0907473440 alebo na t.č. svojho koordinátora.


Verím, že prežijeme spoločne podnetné chvíle a využijeme zmysluplný čas na rozvíjanie rozmanitého talentu.


Tešíme sa na vás!                              


Všetci zamestnanci CVČ