Kontakt

DSC01914
Kontaktné údaje
Domček – Centrum voľného času
M. R. Štefánika 33,
963 01 Krupina
Slovenská republika

E-mail: domcekcvc@gmail.com
Kluby / prihlášky: klubydomcekcvc@gmail.com
Olympiády: domcekcvc.olympiady@gmail.com
Tábory / prihlášky: tabordomcekcvc@gmail.com
Mgr. Jana Terenová
riaditeľka Domček - CVČ

tel.: 45 5519361
mob.: 0907 473 440
email: domcekcvc@gmail.com
Janka Hašková
koordinátor voľnočasových aktivít

tel.: 45 5519360
email: haskova.janka@gmail.com
Dana Szelleová
vedúca ekonomického úseku

tel.: 45 5519361
email: szelleova@atlas.sk
Alena Paulínyová
asistentka šk. zariadenia CVČ
tel.: 0917 388 094
email: domcekcvc.paulinyova@gmail.com
Mgr. Viera Púčeková
pedagogický pracovník
tel.: 45 5519361
email: viera.pucekova1212@gmail.com
Anna Šebeňová
upratovačka, krajčírka

tel.: 45 5519361
Ján Mihalovič
údržbár, záhradník

tel.: 45 5519361
Jozef Augustín
informátor šk. zariadenia CVČ

tel.: 45 5519361
Prevádzkové a fakturačné údaje
Domček – Centrum voľného času
M. R. Štefánika 33,
963 01 Krupina
Slovenská republika

IČO: 37830783
DIČ: 2021634032
Číslo účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
Mohlo by Vás zaujímať: