Kontakt

DSC01914
Kontaktné údaje
Domček – Centrum voľného času
M. R. Štefánika 33,
963 01 Krupina
Slovenská republika

E-mail: domcekcvc@gmail.com
Kluby / prihlášky: klubydomcekcvc@gmail.com
Olympiády: domcekcvc.olympiady@gmail.com
Tábory / prihlášky: tabordomcekcvc@gmail.com
Mgr. Jana Terenová
riaditeľka Domček - CVČ

tel.: 45 5519361
mob.: 0907 473 440
email: domcekcvc@gmail.com
Janka Hašková
koordinátor voľnočasových aktivít

tel.: 45 5519360
email: haskova.janka@gmail.com
Ekonomický úsek
tel.: 45 551 93 60
email: ekonomickecvc@gmail.com
Personálny úsek
tel.: 45 551 93 60
email: personalnecvc@gmail.com
Mgr. Bronislava Výbohová
pedagogický pracovník
tel.: 45 551 93 60
email: vybohova.domcek.cvc@gmail.com
email: elitedancekrupina@gmail.com
Magdaléna Slúková
pedagogický pracovník
tel.: 45 551 93 60
email: dfsvartasik.krupina@gmail.com
Ján Mihalovič
údržbár, záhradník
Jozef Augustín informátor šk. zariadenia CVČ
tel.: 45 5519360

Prevádzkové a fakturačné údaje
Domček – Centrum voľného času
M. R. Štefánika 33,
963 01 Krupina
Slovenská republika

IČO: 37830783
DIČ: 2021634032
Číslo účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
Mohlo by Vás zaujímať: