Informácie pre rodičov

Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057
do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Dokumenty na stiahnutie:

NázovVeľkosť a typ
  Žiadosť - prihláška o prijatie do záujmového útvaru, krúžku, klubu, súboru v DOMČEKU CVČ 155 kB [doc]
  Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo záujmového útvaru 29 kB [doc]
  Súhlas so spracovaním osobných údajov CVČ 91 kB [doc]
  Splnomocnenie 13 kB [docx]