oznam o otvorení areálu DOMČEKA CVČ

oznam otvorenie ihrísk MF