OK VESMÍR OČAMI DETÍ

img
IMG_20230417_092625
17.4.2023 289x

OK VESMÍR OČAMI DETÍ

Vyhodnotenie OK výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ"
Súťaže sa zúčastnili školy: ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina, ZŠ s MŠ Hontianske Tesáre, ZUŠ Dudince
1. kategória: MŠ
1. miesto - Damián Bartoš ZŠ s MŠ Hont. Tesáre
2. miesto - Ján Lupták ZŠ s MŠ Hont. Tesáre
3. miesto - Nela Somsiová ZŠ s MŠ Hont. Tesáre
2. kategória 0.-4. ročník ZŠ
1. miesto - Hanka Matejkinová ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina
2. miesto - Paulína Murínová ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina
3. miesto - Terézia Mojžišová ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina
4. kategória ZUŠ prípravné štúdium
1. miesto - Hana Petáková ZUŠ Dudince
2. miesto - Damián Franko ZUŠ Dudince
Lukáš Pavelkovi ZUŠ Dudince
3. miesto - Filip Kocúr ZUŠ Dudince
5. kategória: ZUŠ 5.-9. ročník
1. Simona Brlášová ZUŠ Dudince
2. Terézia Harachová ZUŠ Dudince
výhercom
gratulujeme
Priložené fotografie
img