OK geografickej olympiády 2023

img
338141184_3395289980715565_2642793575943252572_n
17.4.2023 255x

OK geografickej olympiády 2023

OKRENÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.
Kategória E
1. Dobromil Botló ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Damján Petrík ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
3. Dobroslava Repková ZŠ s MŠ Sebechleby
4. Matúš Troiak ZŠ J. C. Hronského, Krupina
Kategória F
1. Edita Petrášová ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Gorazd Repka ZŠ s MŠ Sebechleby
3. Marcela Knappová ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
Kategórie G
1. Amália Capuliaková ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Michaela Macková ZŠ s MŠ Sebechleby
3. Juraj Alakša ZŠ s MŠ Senohrad
Kategórie G
1. Amália Capuliaková ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Michaela Macková ZŠ s MŠ Sebechleby
3. Juraj Alakša ZŠ s MŠ Senohrad
VÝHERCOM
GRATULUJEME
Priložené fotografie
img