OK biologickej olympiády

img
IMG-3965
14.4.2023 303x

OK biologickej olympiády

VYHODNOTENIE okresného kola BIOLOGICKEJ olympiády, kat. E - zoológia 13.4.2023
Vyhodnotenie kategórie E – zoológia:
1. Miesto : Kvetoslava Sopková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
2. Miesto : Natália Tretinová (SŠ Dudince)
Súťaže sa zúčastnili: Spojená škola Dudince
Základná škola s materskou školou Sebechleby
Priložené fotografie
img