NOVÝ ROK 2020 S DOMČEKOM - CVČ

CVČ 2020

V novom roku 2020 Vám prajeme všetko najlepšie. Nech sa mám spoločne darí plniť deťom voľný čas tak, aby boli spokojné a šťastné, nech ich úspechy a tvorba sú výsledkom ich snov a predstáv.