Mohendžodaro

20180920_135429
Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy.V klube sa budeme venovať liečivému programu Ženské meditácie Mohendžodáro. Ide o koncept, ktorý podporuje oslobodzovanie a uzdravovanie často a dlho potlačovanej ženskosti nás. Budeme sa kontaktovať so svojou ženskou podstatou a napĺňať hlboké vnútorné potreby ženy.

Ide o jednoducho praktikovateľné meditačné cvičenia, láskavé techniky, ktoré majú dosah na zlepšenie nášho každodenného života. Vhodné sú pre ženy v každom veku a kondícii. Podporujú slobodný pohyb a autentický prejav. Výsledkom je šťastný život v ženskom tele, odkrývanie svojich schopností a talentov, uspokojenie v realizácii svojich snov.

Ide o vnútornú prácu - program osobného rozvoja, mystérium terapie meditáciou.  Meditácia je podobná modlitbe - je to hľadanie odpovedí, zvnútornenie, ponorenie sa do seba. Program bude postupne rozvíjať 9 ženských aspektov. Každý týždeň sa budeme venovať jednej téme. Posledný týždeň bude bonusová meditácia
Informácie k jednotlivým meditáciám.
Ich účinky a zameranie:

Meditácia pomáha doprežiť potreby z detstva. Zvlášť podporuje tvorivosť a schopnosť objavovať nové veci. Pomáha liečiť dogmatickú výchovu a rozvíja mozog a myseľ. Podporuje život, spontánnosť a umenie sa hrať. Človek je schopný postaviť sa každej životnej situácii.
Meditácia otvára najdôležitejší vzťah - vzťah k sebe samému. Partnerský vzťah nemôže byť funkčný bez lásky k sebe samej. Otvára schopnosť citového vyjadrenia a prijatie seba samej bez deštruktívnej sebahodnotenia.
Meditácia podporuje životnú silu, imunitu. Je vhodná ako dlhodobý liek proti chronickým chorobám. Odstraňuje zaťažujúce psychické kódy. Odľahčuje tkanivá. Odstraňuje nedôveru človeka k liečeniu a k samoliečiacim schopnostiam organizmu.

Meditácia ostraňuje strach z existenčnej neistoty. Podporuje schopnosť presadiť sa pomocou svojej jinovej i jangovej podstaty. Učí nenechať sa odradiť vlastnými chybami a počítať s nimi ako s prirodzenou súčasťou tvorenia. Presadzovanie seba nie je nič proti človeku, naopak prirodzená súčasť života.

Meditácia deprogramuje sexuálne potlačenie a strach z blízkosti a intimity. Lieči stuhnutia v tele v dosledku emocionálnych zranení. Otvára vzťah k sebe, k sexualite ako k niečomu ĺudskému a prirodzenému. Otvára spontánnosť a nevinnosť. Vedie k pozornosti k sebe a svojmu telu.

Meditácia lieči chaos a neistotu v živote. Prináša prirodzený poriadok, spočinutie, ukĺudnenie v základnej disciplíne, ktorú človek potrebuje ako zdravý základ pre akúkoĺvek činnosť. Prináša radosť z vyčistenia vnútorného či vonkajšieho priestoru. Deprogramuje negatívnu minulosť a otvára cestu budúcnosti

Meditácia je výborná ako liek proti workoholizmu a prehanému zhonu. Lieči potlačené ale pretekajúce ego. Učí viťazstvu prostým odovzdaním. Oslobodzuje od nútenej zodpovednosti, dáva vnútornú slobodu. Učí múdrosti ustúpiť tam kde nie je vhodné bojovať a naopak mať silu na doležitý boj. Pri odovzdaní človek získava pokoj a hĺbku pre umenie víťaziť.

Je esenciou všetkých meditácií. Je to kĺudná technika, ktorá rezonuje hlboko v podvedomí i nevedomí. Bytie vychádza z jednoduchosti a prázdnoty. Do preplneného poháru nejde nič vliať a prázdnota má potenciál prijímať nové. S prázdnotou v mysli je bytie skutočné a človek može žiť opravdovo.

Meditácia harmonizuje a centruje najdoležitejší ženský aspekt - materstvo. Ladí ženu na prirodzený inštinkt a vedomé prežívanie hlbokých emócií súvisiacich s aspektom Matky. Posilňujei zcitlivuje. Podporuje vedomé počatie, harmonické tehotenstvo, zdravý pórod a zakorenený vzťah s dieťaťom.Vedúci klubuMgr. Petra Kohútová
E-mailstrelcovap@yahoo.co.uk
Tel.0915 900 404
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok
FBPetra Kohútová Strelcová
WWWwww.mohendzodaro.net
Rozvrh klubuPondelok: 18:00 - 20:00, malá zrkadlová sála

Prvé stretnutie 30.9.2019 - prihlášky do 24.9.2019 na email strelcovap@yahoo.co.uk

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...