KALANETIKA

Kalanetika spevňuje šetrným a nenásilným spôsobom svaly, a to nielen vonkajšie, ale aj tie, ktoré sú pod nimi a všetky ostatné drobné svaly okolo chrbtice, bruška, drieku, hrudníka, krku a, samozrejme, aj horné a dolné končatiny. 


Správne a kvalitne prevedeným cvičením kalanetiky spevnejú svaly a tie potom držia vzpriamený chrbát, bruško, hlavu, uvoľnia plecia a šiju.


Podstatou kalanetiky sú malé, jemné, mierne, ale presne a dôsledne opakované pohyby, ktoré vykonávame podľa svojej kondície väčší počet opakovaní.


Cvičenie využíva hlavne posilňovacie a naťahovacie cviky na brušné, chrbtové, sedacie svalstvo, svaly dolných a horných končatín. Na zvýšenie záťaže sa využívajú aj expanzné gumy, činky, či overbally.


Benefity kalanetiky:

    • Disciplína

    • Rovnováha                            

    • Koordinácia

    • Vytrvalosť

    • Fyzické a duševné uvoľnenie

    • Uvedomenie si a cielená kontrola vlastného tela

    • Odolnosť voči prejedaniu sa

 


Vedúci klubuAlena Laszabová
E-mail
Tel.0907 211 319
Počet hodín týždenne1
Mesačný poplatok
www
Rozvrh klubuStreda: 17:00 - 18:00, veľká zrkadlová sála

Prvé stretnutie : 9. SEPTEMBRA 2019 o 17:00 hod.

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...