Dňa 17.12. 2020 stretnutie riaditeľov škôl v meste Krupina.

Dňa 17.12. 2020 stretnutie riaditeľov škôl v meste Krupina. Témou stretnutia je práca MP v meste, sieťovanie žiackych a študentských parlamentov s MP mesta Krupina a mládežnícke workshopy na školách.