91 - MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT

Mládežnícky parlament mesta Krupina je organizovaná skupina mladých a iniciatívnych ľudí, ktorí pracujú na báze dobrovoľníctva.


Úzko spolupracuje s mestom, zastupiteľstvom, organizáciami a školskými zariadeniami v meste.


Mladí ľudia v MP tak môžu získať a nadobudnúť rôzne zručnosti a skúsennosti.


Kód klubu91
Vedúci klubuMgr. J. Terenová, J. Hašková
E-mailhaskova.janka@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne4
Mesačný poplatok/
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...