81 - KARATE

Karate je o športe, bojovom umení a sebaobrane. Okrem karate sú tréningy zamerané na:


• všeobecný pohybový rozvoj

• kondičné a koordinačné zručnosti

• správne držanie tela a dýchanie

• osobný rozvoj jednotlivca

• disciplínu.


Okrem osobného napredovania a zvyšovania stupňa technickej vyspelosti máte možnosť s nami chodiť na súťaže, spoznávať nových ľudí, spoznávať Slovensko i okolité krajiny. 


Ak nevieš, čo s voľným časom, poď na KARATE, prekonaj sám seba a aj ty môžeš získať umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska ako naši zverenci.


Kód klubu81
Vedúci klubuMgr. Ľ. Výboch
E-mailvybochl@zoznam.sk
Tel.
Počet hodín týždenne4,5
Mesačný poplatok11 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...