80 - STOLNÝ TENIS

V Domčeku CVČ pracuje stolnotenisový krúžok, ktorého členovia sa zúčastňujú turnajov v rámci okolitých regiónov.


V súčasnom spôsobe života je čoraz aktuálnejšia potreba zvýšenej pohybovej aktivity detí a ľudí rôzneho veku. Stolný tenis je náročný na pohyb pri stole, silu úderu, rýchlu reakciu, obratnosť, postreh, koncentráciu ale aj na myšlienkové riešenie danej hernej situácie. Pozitívne vplýva na rozvoj morálnych a vôľových vlastností.


Kód klubu80
Vedúci klubuMgr. V. Uramová
E-mailvierkauramova@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne3
Mesačný poplatok10 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...