75 - Historický šerm a lukostreľba

Historický šerm je určený pre deti (od 11.rokov) a mladých ľudí, ktorí majú radi históriu, dobrodružstvo a chcú sa naučiť historickému spôsobu života.


Tréningy budú zamerané nie len na šerm a lukostreľbu,  ale aj na remeslá, spôsob odievania a podobne.


Kód klubu75
Vedúci klubuM. Kocman
E-mailkocman.m@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok8 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...