72 - KERAMIKA

Keramika je najobľúbenejšie remeslo u detí. Samotná tvorba z hliny predpokladá použitie fantázie, priestorovej predstavivosti, sile, dôslednosti a odvahy uskutočňovať vlastné vízie.


Kód klubu72
Vedúci klubuMgr. K. Baculíková
E-mailbaculikova@centrum.sk
Tel.
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok10 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...