66 - JUMP UP - KIDS, TEENS pokročilý

JUMP UP! - športový jumping pre deti a mládež, skákanie a tanec na profi trampolínach


Cieľ: viesť deti k zdravému pohybu a zdravému životnému štýlu


Úspechy klubu: 2.miesto na Európskom šampionáte vo Fitness disciplínach


Kód klubu66
Vedúci klubu
E-mail
Tel.
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok8 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...