57 - GYMNASTIKA (vek od 5 rokov)

Športová gymnastika s prvkami fitness patrí k disciplínam na rozhraní medzi športom a umením, súčasťou hodnotenia športovkyne je preto i umelecký prejav a estetické vyjadrenie hudby.


Kód klubu57
Vedúci klubuN. Bukovčanová, Bc. B. Výbohová, Ing. B. Papánková
E-mailnikolbuk@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne3
Mesačný poplatok8 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...