50 - ANGLICKÝ JAZYK MŠ

Cieľom záujmového krúžku je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k cudziemu jazyku.


Hlavnou vyučovacou metódou je učenie sa hrou, prostredníctvom pohybových aktivít, didaktických hier, piesní či riekaniek.


Kód klubu50
Vedúci klubuMgr. V. Púčeková
E-mailviera.pucekova1212@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne1
Mesačný poplatok6 €
www


Prvé stretnutie bude 12.9. 2019 o 15:30 v priestoroch MŠ na Malinovského ulici, v pavilóne C/trieda: Myšky

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


Prihláška

Odhláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 5,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...