42 - DFS VARTÁŠIK – spev (st.ž.)

Kód klubu33
Vedúci klubuMgr. V. Jombíková
E-mail
Tel.
Počet hodín týždenne
Mesačný poplatok11 € so VP 8 €
www