42 - DFS VARTÁŠIK – spev

Kód klubu42
Vedúci klubuEmília Baculíková
E-mail
Tel.
Počet hodín týždenne
Mesačný poplatok13 € so VP 10 €
www