34 - VOLEJBAL PRÍPRAVKA

Kód klubu34
Vedúci klubuMgr. Vierka Púčeková, Mgr. Viktória Hollá
E-mail
Tel.
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok11 € so VP 8 €
www