17 - HRA NA GITARE

Hru na gitare vyučujeme skupinovou formou aby sa mladí gitaristi naučili pracovať v kolektíve, počúvať a vnímať sa navzájom. Učia sa počúvať a hrať rôzne hudobné štýly.


Súčasťou výučby nie je len hra na nástroji – gitare, ale aj osvojenie si teoretických poznatkov ako sú napr. akordické značky, zápis rytmov alebo oboznámenie sa s rôznymi druhmi gitár, samozrejme aj s možnosťou si ich vyskúšať.


Cieľom a zmyslom hry na gitare je viesť deti k pozitívnym hodnotám, naučiť ich spolupracovať, vzájomne komunikovať a vytvoriť hudobnú empatiu.


Kód klubu17
Vedúci klubuT. Gajdoš
E-mailgajdos.tomas777@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok9 € so VP 6 €
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


NázovVeľkosť a typ
  Prihláška + povinné prílohy 238 kB [doc]
  Deti z obcí prihláška + povinné prílohy 237 kB [doc]
  Smernica o poplatkoch_2020 121 kB [doc]
  USMERNENIE COVID_9_2020 466 kB [pdf]
  Semafor 442 kB [pdf]

Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 6,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...