15 - MALÍ DIVADELNÍCI (vek od 11 rokov)

Hlavná téma klubu:  ,,Z rozprávky do rozprávky,, – scenár predstavenia sa vytvorí spolu s účastníkmi kurzu Dramatický krúžok = SUPER ZÁBAVA KAŽDÝ TÝŽDEŇ OD 10. SEPTEMBRA 2019 Činnosť klubu je zameraná na rozvoj rétorických schopností a rozvoj osobnosti detí.


Deti sa nielen dobre zabavia ale postupne sa učia zvládnuť základy rétoriky, osvoja si techniky ako ovládať trému a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí. Dokážu hravo spoznať svoje schopnosti a výborne ich ďalej rozvíjať. Odporúčaná veková kategória: od 9 do 15 rokov.


Pre deti pripravujeme bohatý program zameraný na divadelné, výtvarné a literárne aktivity. V mestskom KINE / amfiteátri na javisku budú mať možnosť vyskúšať si aj svoj herecký talent.


Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí. Jednou z nich je aj odvaha presadiť sa a ukázať svoj talent. Na rozvoj osobnosti nie je nič lepšie než divadlo. Počas skúškového obdobia sa deti pomocou hry a s tým súvisiacim tréningom naučia hlavne umeniu koncentrácie, schopnosti zvládnuť trému a rozvoj reči. Zvládnutie divadelného krúžku a určitého počtu tréningov odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústrediť sa, čo mu môže pomôcť nie len na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.


Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj oboznámenie sa s prípravami reálneho divadelného predstavenia. Deti sa zoznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a búdu sa samé podieľať na príprave kulís.


Na záver činnosti klubu v spolupráci s jeho účastníkmi uvedieme spoločne divadelnú hru na  motívy Slovenských ľudových rozprávok.

Kód klubu15
Vedúci klubuMgr. J. Terenová
E-maildomcekcvc@gmail.com
Tel.0907 473 440
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok7 € so VP 4 €
www
RozvrhPiatok: 13:30 - 15:30, riaditeľňa / KINO Kultúra

Termín prezentácie (odohranie predstavenia):

DECEMBER 2019 – Zimná akadémia

MÁJ 2020 – Deň matiek

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


NázovVeľkosť a typ
  Prihláška + povinné prílohy 238 kB [doc]
  Deti z obcí prihláška + povinné prílohy 237 kB [doc]
  Smernica o poplatkoch_2020 121 kB [doc]
  USMERNENIE COVID_9_2020 466 kB [pdf]
  Semafor 442 kB [pdf]

Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 6,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...