08 - GYMNASTIKA F3, F2,F1

Športová gymnastika s prvkami fitness patrí k disciplínam na rozhraní medzi športom a umením, súčasťou hodnotenia športovkyne je preto i umelecký prejav a estetické vyjadrenie hudby.


Kód klubu8
Vedúci klubuF3: N. Bukovčanová,  F2,F1: Bc. B. Výbohová, Ing. B. Papánková
E-mailnikolbuk@gmail.com
Tel.
Počet hodín týždenne3
Mesačný poplatokF3: 9 € so VP 6€,  F1,F2: 12 € so VP 9€
www

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


NázovVeľkosť a typ
  Prihláška + povinné prílohy 238 kB [doc]
  Deti z obcí prihláška + povinné prílohy 237 kB [doc]
  Smernica o poplatkoch_2020 121 kB [doc]
  USMERNENIE COVID_9_2020 466 kB [pdf]
  Semafor 442 kB [pdf]

Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 6,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...