05 - DFS VARTÁŠIK – II. KATEGÓRIA (vek 9. - 10. r.)

Kód klubu5
Vedúci klubu

M. Slúková

        E. Baculíková
E-maildfsvartasik.krupina@gmail.com
Tel.+421915413422
Počet hodín týždenne
Mesačný poplatok15 € so VP 12 €
wwwhttps://www.facebook.com/DFS-Vart%C3%A1%C5%A1ik-660371627370021

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


NázovVeľkosť a typ
  Prihláška + povinné prílohy 238 kB [doc]
  Deti z obcí prihláška + povinné prílohy 237 kB [doc]
  Smernica o poplatkoch_2020 121 kB [doc]
  USMERNENIE COVID_9_2020 466 kB [pdf]
  Semafor 442 kB [pdf]

Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 6,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...