Informácie pre rodičov

img

Informácie pre rodičov

* V prípade, že daná obec neposkytne dotácie na žiaka na záujmové vzdelávanie (podľa zmluvy s mestom Krupina),

budeme požadovať od zákonného zástupcu /  rodiča  DOPLATOK. 

Platby za kluby je potrebné uhrádzať prevodom na číslo účtu CVČ:

SK 39 0200 0000 0016 6543 0851

*  do poznámky uviesť:  meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu


 

Povinný poplatok  10,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ

uhrádzajte prevodom na číslo účtu OZ – RZ pri CVČ:

SK 88 0200 0000 0035 1717 0057

*  do poznámky uviesť:  meno dieťaťa  a VS: kód klubu


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE RODIČOV: 

Dokumenty na stiahnutie:

NázovVeľkosť a typ
  žiadosť o zníženie alebo odpustenie na čiastočnú úhradu 29 kB [pdf]
  odhláška z klubu 15 kB [pdf]
  Prerušenie dochádzky 62 kB [pdf]
  Žiadosť rodiča 117 kB [pdf]
  Prihláška do klubov 2023-2024 28 kB [docx]
  súhlas so spracovaním osobných údajov 12 594 kB [pdf]
  Informovaný súhlas rodiča 3 017 kB [pdf]
  žiadosť o vrátenie fin. príspevku za ZÚ 1 619 kB [pdf]
  Domček rodičovské združenie 9 286 kB [pdf]

img