Aktuality

OD 1. 2. 2016 SA PLATBY ZA KLUBY ZADÁVAJÚ NA ČÍSLO  ÚČTU V TVARE IBAN:

SK 39 0200 0000 0016 6543 0851

LT chorvátsko

                    Návratka

                    Poistenie pokyny

                    Poistenie pokyny

                    Kluby – animačné programy

plagát wonderland

 

 

oznam

2%                                                              Venujte nám 2% dane – venujte ich deťom.  ĎAKUJEME.

Usmernenie k poukázaniu 2% z daní

Tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Tlačivo – Vyhlásenie

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]